ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2006
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
 Περιφέρεια  Εκλογείς 

 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 659.296 

 Αττικής
 2.763.600 

 Βορείου Αιγαίου
 254.789 

 Δυτικής Ελλάδας
 703.894 

 Δυτικής Μακεδονίας
 358.708 

 Ηπείρου
 389.784 

 Θεσσαλίας
 724.580 

 Ιονίων Νήσων
 237.989 

 Κεντρικής Μακεδονίας
 1.633.607 

 Κρήτης
 520.281 

 Νοτίου Αιγαίου
 293.803 

 Πελοποννήσου
 721.726 

 Στερεάς Ελλάδας
 558.819 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Επικράτεια  9.820.876