ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2002
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Κεντρικής Μακεδονίας 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Ημαθίας
 139.161 

 Θεσσαλονίκης
 725.310 

 Κιλκίς
 110.135 

 Πέλλης
 153.074 

 Πιερίας
 126.213 

 Σερρών
 253.201 

 Χαλκιδικής
 99.492 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας  1.606.586