ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2002
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Θεσσαλίας 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Καρδίτσης
 150.032 

 Λαρίσης
 249.190 

 Μαγνησίας
 177.458 

 Τρικάλων
 157.622 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Θεσσαλίας  734.302