ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2002
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Ηπείρου 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Αρτης
 89.468 

 Θεσπρωτίας
 59.331 

 Ιωαννίνων
 178.068 

 Πρεβέζης
 68.186 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Ηπείρου  395.053