ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2002
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Δυτικής Μακεδονίας 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Γρεβενών
 48.096 

 Καστοριάς
 62.628 

 Κοζάνης
 164.424 

 Φλωρίνης
 85.837 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Δυτικής Μακεδονίας  360.985