ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2002
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Δυτικής Ελλάδας 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Αιτωλοακαρνανίας
 254.285 

 Αχαϊας
 274.223 

 Ηλείας
 187.200 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Δυτικής Ελλάδας  715.708