ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2002
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Βορείου Αιγαίου 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Λέσβου
 140.793 

 Σάμου
 54.723 

 Χίου
 66.532 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Βορείου Αιγαίου  262.048