ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2002
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Αττικής 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Αθηνών
 1.897.769 

 Ανατολικής Αττικής
 252.077 

 Δυτικής Αττικής
 114.028 

 Πειραιώς
 499.580 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Αττικής  2.763.454