ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2002
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Στερεάς Ελλάδας 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Βοιωτίας
 112.438 

 Ευβοίας
 204.465 

 Ευρυτανίας
 36.678 

 Φθιώτιδος
 161.047 

 Φωκίδος
 52.217 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας  566.845