ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2002
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Πελοποννήσου 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Αργολίδος
 96.766 

 Αρκαδίας
 143.793 

 Κορινθίας
 140.766 

 Λακωνίας
 140.539 

 Μεσσηνίας
 216.944 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Πελοποννήσου  738.808