ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2002
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Νοτίου Αιγαίου 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Δωδεκανήσου
 167.935 

 Κυκλάδων
 123.793 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Νοτίου Αιγαίου  291.728