ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2002
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Κρήτης 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Ηρακλείου
 236.382 

 Λασιθίου
 70.895 

 Ρεθύμνης
 70.682 

 Χανίων
 137.074 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Κρήτης  515.033