ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2002
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
 Περιφέρεια  Εκλογείς 

 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 658.250 

 Αττικής
 2.763.454 

 Βορείου Αιγαίου
 262.048 

 Δυτικής Ελλάδας
 715.708 

 Δυτικής Μακεδονίας
 360.985 

 Ηπείρου
 395.053 

 Θεσσαλίας
 734.302 

 Ιονίων Νήσων
 247.653 

 Κεντρικής Μακεδονίας
 1.606.586 

 Κρήτης
 515.033 

 Νοτίου Αιγαίου
 291.728 

 Πελοποννήσου
 738.808 

 Στερεάς Ελλάδας
 566.845 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Επικράτεια  9.856.453