ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 2004
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  ΕΚΛ.ΠΕΡ. A' ΘEΣΣAΛONIKHΣ >    ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
 Τμήματα  82  Εγγεγραμμένοι  48.517  Ψήφισαν  36.804 
  Έγκυρα  35.779  Άκυρα/Λευκά  1.025 
 Έλαβαν
 Κόμμα  %  Ψήφοι 
  N.Δ.   34,93   12.498 
  ΠA.ΣO.K   33,28   11.907 
  K.K.E.   12,75   4.563 
  ΛΑ.Ο.Σ.   7,00   2.505 
  ΣYN   5,25   1.878 
  Οικ.Πρασ.   1,59   570 
  Εν.Κεντρ.   1,06   378 
  Δ.Π.Ε.   1,05   374 
  Γυν.Ευρ.   0,97   347 
  Βεργής   0,52   185 
  M-Λ KKE   0,33   119 
  Αντ.Συμμ.   0,24   85 
  Ελλ.Μετ.   0,21   76 
  ΔΗΣΟΚ   0,16   58 
  Πατ.Συμ.   0,15   52 
  ΜΕΡ.Α.   0,14   49 
  ΑΣΚΕ   0,11   39 
  Οραμα   0,08   27 
  ΟΑΚΚΕ   0,07   26 
  Ουρ.Τόξο   0,07   24 
  Ευρ.Συμπ   0,05   19 
  Χριστ.   0,00   0 
  Οικ.Εναλ.   0,00   0 
 Εκλογικά Τμήματα Δήμου ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  560 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    561 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    562 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  563 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    564 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    565 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  566 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    567 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    568 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  569 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    570 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    571 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  572 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    573 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    574 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  575 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    576 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    577 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  578 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    579 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    580 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  581 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    582 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    583 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  584 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    585 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    586 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  587 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    588 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    589 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  590 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    591 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    592 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  593 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    594 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    595 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  596 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    597 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    598 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  599 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    600 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    601 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  602 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    603 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    604 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  605 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    606 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    607 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  608 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    609 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    610 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  611 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    612 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    613 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  614 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    615 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    616 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  617 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    618 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    619 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  620 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    621 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    622 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  623 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    624 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    625 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  626 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    627 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    628 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  629 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    630 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    631 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  632 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    633 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    634 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  635 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    636 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    637 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  638 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    639 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    640 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  641 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ