ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2004
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  ΕΚΛ.ΠΕΡ. Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ >  ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
 Τμήματα  78  Εγγεγραμμένοι  46.606  Ψήφισαν  40.880 
  Έγκυρα  39.763  Άκυρα/Λευκά  1.117 
 Έλαβαν
 Κόμμα  %  Ψήφοι 
  ΠA.ΣO.K   40,41   16.070 
  N.Δ.   39,15   15.566 
  K.K.E.   7,73   3.072 
  ΣYN   4,55   1.808 
  ΛΑ.Ο.Σ.   4,15   1.649 
  ΔH.K.KI.   2,86   1.138 
  Εν.Κεντ.   0,51   202 
  ΚΚΕ (Μ-Λ )   0,19   74 
  Αντ. Συμ.   0,15   61 
  ΜΕ.Ρ.Α.   0,10   40 
  Κομ.Φιλ.   0,06   25 
  Ελλ.Μετ.   0,06   23 
  Μ-Λ ΚΚΕ   0,04   17 
  Ο.Α.Κ.Κ.Ε   0,03   11 
  Α.Σ.Κ.Ε.   0,02   7 
  Χριστ.   0,00   0 
  Αν.Μεμ.   0,00   0 
 Εκλογικά Τμήματα Δήμου ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  543 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    544 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    545 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  546 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    547 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    548 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  549 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    550 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    551 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  552 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    553 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    554 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  555 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    556 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    557 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  558 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    559 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    560 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  561 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    562 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    563 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  564 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    565 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    566 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  567 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    568 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    569 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  570 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    571 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    572 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  573 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    574 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    575 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  576 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    577 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    578 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  579 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    580 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    581 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  582 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    583 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    584 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  585 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    586 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    587 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  588 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    589 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    590 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  591 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    592 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    593 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  594 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    595 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    596 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  597 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    598 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    599 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  600 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    601 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    602 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  603 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    604 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    605 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  606 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    607 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    608 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  609 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    610 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    611 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  612 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    613 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    614 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  615 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    616 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    617 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  618 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    619 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    620 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ