ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2004
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  ΕΚΛ.ΠΕΡ. Β' ΑΘΗΝΩΝ >  ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
 Τμήματα  46  Εγγεγραμμένοι  26.662  Ψήφισαν  20.041 
  Έγκυρα  19.566  Άκυρα/Λευκά  475 
 Έλαβαν
 Κόμμα  %  Ψήφοι 
  ΠA.ΣO.K   38,33   7.500 
  N.Δ.   33,17   6.491 
  K.K.E.   14,70   2.876 
  ΣYN   7,38   1.444 
  ΛΑ.Ο.Σ.   3,07   600 
  ΔH.K.KI.   2,13   417 
  Εν.Κεντ.   0,40   79 
  ΚΚΕ (Μ-Λ )   0,21   41 
  ΜΕ.Ρ.Α.   0,19   38 
  Ελλ.Μετ.   0,13   25 
  Αντ. Συμ.   0,10   19 
  Κομ.Φιλ.   0,08   16 
  Μ-Λ ΚΚΕ   0,04   8 
  Α.Σ.Κ.Ε.   0,04   8 
  Ο.Α.Κ.Κ.Ε   0,02   4 
  Χριστ.   0,00   0 
  Αν.Μεμ.   0,00   0 
 Εκλογικά Τμήματα Δήμου ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
 1187 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1188 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1189 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1190 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1191 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1192 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1193 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1194 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1195 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1196 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1197 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1198 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1199 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1200 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1201 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1202 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1203 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1204 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1205 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1206 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1207 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1208 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1209 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1210 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1211 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1212 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1213 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1214 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1215 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1216 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1217 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1218 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1219 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1220 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1221 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1222 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1223 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1224 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1225 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1226 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1227 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1228 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1229 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1230 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1231 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1232 Ε.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ