ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2000
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  ΕΚΛ.ΠΕΡ. Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ >  ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
 Τμήματα  67  Εγγεγραμμένοι  35.324  Ψήφισαν  30.464 
  Έγκυρα  29.605  Άκυρα/Λευκά  859 
 Έλαβαν
 Κόμμα  %  Ψήφοι 
  ΠA.ΣO.K   46,58   13.789 
  N.Δ.   35,07   10.383 
  K.K.E.   8,05   2.383 
  ΣYN   3,88   1.148 
  ΔH.K.KI.   3,17   937 
  Δ.Π.Ε.   1,11   330 
  Εν.Κεντρ.   0,92   272 
  Ελλ.Οικ.   0,36   108 
  Πρ.Γραμ.   0,33   99 
  ΚΚΕ (Μ-Λ)   0,15   43 
  ΜΕ.Ρ.Α.   0,09   27 
  Εθν.Συμ.   0,08   23 
  Μ-Λ ΚΚΕ Αρ.   0,08   23 
  Κομ.Ελλ.   0,06   19 
  Α.Κ.Ε.Π.   0,03   8 
  Α.Σ.Κ.Ε.   0,02   7 
  Κομ.Φιλ.   0,02   6 
  Οικ.Εναλ.   0,00   0 
  Ε.Π.Α.Κ.   0,00   0 
  Ολυμπισμός   0,00   0 
  Ο.Α.Κ.Κ.Ε.   0,00   0 
  ΠΑ.ΔΗ.ΚΕ.   0,00   0 
  ΚΟ.Ε.ΕΛ.   0,00   0 
  Χριστ.   0,00   0 
  Λοιπά   0,00   0 
 Εκλογικά Τμήματα Δήμου ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  530 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    531 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    532 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  533 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    534 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    535 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  536 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    537 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    538 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  539 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    540 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    541 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  542 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    543 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    544 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  545 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    546 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    547 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  548 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    549 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    550 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  551 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    552 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    553 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  554 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    555 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    556 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  557 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    558 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    559 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  560 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    561 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    562 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  563 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    564 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    565 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  566 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    567 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    568 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  569 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    570 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    571 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  572 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    573 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    574 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  575 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    576 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    577 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  578 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    579 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    580 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  581 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    582 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    583 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  584 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    585 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    586 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  587 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    588 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    589 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  590 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    591 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    592 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  593 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    594 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    595 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  596 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ