ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2000
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  ΕΚΛ.ΠΕΡ. Β' ΑΘΗΝΩΝ >  ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
 Τμήματα  45  Εγγεγραμμένοι  24.247  Ψήφισαν  19.053 
  Έγκυρα  18.520  Άκυρα/Λευκά  533 
 Έλαβαν
 Κόμμα  %  Ψήφοι 
  ΠA.ΣO.K   42,00   7.778 
  N.Δ.   30,32   5.615 
  K.K.E.   14,96   2.770 
  ΣYN   7,65   1.417 
  ΔH.K.KI.   2,74   507 
  Εν.Κεντρ.   0,52   96 
  Ελλ.Οικ.   0,36   67 
  Εθν.Συμ.   0,32   59 
  Δ.Π.Ε.   0,23   43 
  Πρ.Γραμ.   0,22   40 
  Οικ.Εναλ.   0,15   27 
  ΜΕ.Ρ.Α.   0,13   25 
  ΚΚΕ (Μ-Λ)   0,11   20 
  Κομ.Ελλ.   0,08   15 
  Μ-Λ ΚΚΕ Αρ.   0,06   11 
  Κομ.Φιλ.   0,05   9 
  Α.Σ.Κ.Ε.   0,04   8 
  Α.Κ.Ε.Π.   0,03   6 
  Χριστ.   0,02   3 
  Λοιπά   0,02   3 
  Ο.Α.Κ.Κ.Ε.   0,01   1 
  ΠΑ.ΔΗ.ΚΕ.   0,00   0 
  Ε.Π.Α.Κ.   0,00   0 
  Ολυμπισμός   0,00   0 
  ΚΟ.Ε.ΕΛ.   0,00   0 
 Εκλογικά Τμήματα Δήμου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
 1042 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1043 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1044 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1045 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1046 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1047 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1048 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1049 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1050 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1051 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1052 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1053 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1054 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1055 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1056 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1057 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1058 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1059 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1060 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1061 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1062 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1063 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1064 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1065 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1066 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1067 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1068 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1069 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1070 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1071 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1072 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1073 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1074 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1075 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1076 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1077 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1078 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1079 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1080 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1081 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1082 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1083 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 1084 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1085 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1086 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ