ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 1996
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  ΕΚΛ.ΠΕΡ. Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ >  ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
 Τμήματα  54  Εγγεγραμμένοι  33.416  Ψήφισαν  28.177 
  Έγκυρα  27.186  Άκυρα/Λευκά  991 
 Έλαβαν
 Κόμμα  %  Ψήφοι 
  ΠA.ΣO.K   43,58   11.849 
  N.Δ.   29,68   8.068 
  K.K.E.   7,81   2.124 
  ΣYN   6,57   1.785 
  ΔH.K.KI.   5,91   1.607 
  Άνοιξη   2,92   795 
  Eν.Kεντ.   2,18   594 
  Εν.Οικολ.   0,39   106 
  Κυνηγοί   0,23   63 
  Οικ.Εναλ.   0,21   58 
  ΕΠΕΝ   0,18   50 
  ΣΕΑΝ   0,07   20 
  M-Λ KKE   0,06   16 
  Μαχ.Αρ.   0,05   14 
  Ολυμπ.   0,04   10 
  Κομ.Ελλ.   0,04   10 
  Χρ.Αυγή   0,03   9 
  A.Σ.K.E   0,01   4 
  Λοιπά   0,01   3 
  ΟΑΚΚΕ   0,00   1 
  Ελ.Ε.Κ.   0,00   0 
  Ελ.Δημ.   0,00   0 
  Κ.Α.Δικ.   0,00   0 
  Κ.Ε.Ελλ.   0,00   0 
  Oικ.Ελλ.   0,00   0 
 Εκλογικά Τμήματα ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  457 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    458 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    459 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  460 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    461 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    462 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  463 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    464 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    465 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  466 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    467 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    468 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  469 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    470 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    471 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  472 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    473 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    474 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  475 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    476 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    477 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  478 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    479 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    480 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  481 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    482 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    483 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  484 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    485 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    486 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  487 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    488 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    489 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  490 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    491 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    492 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  493 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    494 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    495 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  496 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    497 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    498 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  499 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    500 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    501 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  502 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    503 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    504 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  505 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    506 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    507 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
  508 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    509 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    510 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ