ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 1996
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  ΕΚΛ.ΠΕΡ. Β' ΑΘΗΝΩΝ >  ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
 Τμήματα  45  Εγγεγραμμένοι  24.419  Ψήφισαν  19.235 
  Έγκυρα  18.624  Άκυρα/Λευκά  611 
 Έλαβαν
 Κόμμα  %  Ψήφοι 
  ΠA.ΣO.K   37,27   6.942 
  N.Δ.   26,08   4.858 
  K.K.E.   15,83   2.948 
  ΣYN   10,98   2.044 
  ΔH.K.KI.   5,25   977 
  Άνοιξη   1,72   321 
  Eν.Kεντ.   1,17   218 
  Κομ.Ελλ.   0,30   55 
  Εν.Οικολ.   0,28   53 
  Κυνηγοί   0,26   48 
  ΕΠΕΝ   0,19   35 
  Oικ.Ελλ.   0,18   34 
  Μαχ.Αρ.   0,16   29 
  Οικ.Εναλ.   0,13   24 
  Χρ.Αυγή   0,08   15 
  ΣΕΑΝ   0,04   8 
  Ολυμπ.   0,02   4 
  M-Λ KKE   0,02   3 
  ΟΑΚΚΕ   0,02   3 
  Λοιπά   0,02   3 
  A.Σ.K.E   0,01   2 
  Ελ.Ε.Κ.   0,00   0 
  Ελ.Δημ.   0,00   0 
  Κ.Α.Δικ.   0,00   0 
  Κ.Ε.Ελλ.   0,00   0 
 Εκλογικά Τμήματα ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
  957 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    958 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    959 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
  960 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    961 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    962 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
  963 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    964 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    965 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
  966 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    967 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    968 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
  969 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    970 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    971 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
  972 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    973 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    974 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
  975 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    976 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    977 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
  978 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    979 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    980 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
  981 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    982 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    983 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
  984 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    985 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    986 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
  987 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    988 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    989 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
  990 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    991 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    992 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
  993 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    994 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    995 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
  996 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    997 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    998 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
  999 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1000 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   1001 E.T. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ